Automatycznie zapisany szkic

USG tarczycy

https://www.terapia.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/automatycznie-zapisany-szkic-3.jpg

Nasza pracownia dysponuje aparatami ultrasonograficznymi ultrasonograficznym najwyższej klasy Supersonic Imagine Aixplorer® oraz GE Logiq e. Pierwszy z nich jest wymarzonym aparatem ultrasonograficznym dla endokrynologa, gdyż oprócz doskonałej jakości obrazu dysponuje elastografią dynamiczną SWE oraz możliwością wizualizacji igły. Drugi jest aparatem dedykowanym do zabiegów ultrasonograficznych. Badania archiwizowanę są w formacie DICOM w zewnętrznej pamięci, co umożliwia dokonanie ponownych pomiarów i porównanie z innymi w przyszłości.

Zdjęcia są dostępne w postaci wydruków wysokiej jakości przy pomocy drukarki fotograficznej, oraz w postaci cyfrowej, możliwej do nagrania na zewnętrzny nośnik pamięci (pendrive), wysłania pocztą elektroniczną w postaci zaszyfrowanego pliku .zip, oraz nagrania na krążek CD (tej formy nie polecamy, z powodu dużej wrażliwości nośnika na uszkodzenia). Postać cyfrowa zawiera zarówno zdjęcia referencyjne w formacie .jpg, jak i obrazy diagnostyczne w formacie DICOM

Badanie USG (ultrasonograficzne) to badanie obrazowe, wykorzystujące fale ultradźwiękowe. Jest ono badaniem nieinwazyjnym i nieszkodliwym. Ultrasonografia tarczycy informuje nas o wielkości i objętości gruczołu, jego strukturze, obecności zmian ogniskowych (często i nie zawsze prawidłowo nazywanych „guzkami”). Jednym ze składowych badania ultrasonograficznego tarczycy jest badanie przepływu krwi przy pomocy metody „power doppler”. Inną techniką jest elastografia, oceniająca sztywność nieprawidłowych struktur tarczycy.

Oprócz badań USG zachęcamy do podjęcia kompleksowej opieki endokrynologicznej w naszym ośrodku, gdyż optymalnym rozwiązaniem jest wykonanie badania USG wraz z jego interpretacją, ewentualnie uzupełnioną biopsją cienkoigłową tarczycy – w trakcie jednej porady lekarskiej.

Znajdujący się w tym samym budynku punk pobrań „Diagnostyki” umożliwia wykonanie wszystkich badań laboratoryjnych z 10% upustem. Oferujemy także możliwość wykonania zabiegów bezoperacyjnego leczenia guzków tarczycy przezskórnymi wstrzyknięciami alkoholu.

Czytaj więcej o:

Stanowisko diagnostyczne

https://www.terapia.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/automatycznie-zapisany-szkic-5.jpg

Tradycyjny sposób postępowania z badaniami ultrasonograficznymi polega na ich analizie na ekranie urządzenia (w trakcie wykonywania badania), oraz analizie zdjęć wykonanych na papierze termoczułym (przy pomocy sprzężonej z aparatem drukarki). Wzrastająca czułość aparatów USG powoduje, że ten sposób postępowania nie zawsze jest wystarczający. Problemem jest porównanie badań, zwłaszcza wykonanych przez różnych ultrasonografistów.

Rozwiązaniem, które przyjęliśmy w naszym ośrodku, jest system archiwizacji i analizy danych obrazowych, na wzór stosowanych w radiologii cyfrowej. Po wykonaniu badania obrazy są gromadzone w zewnętrznym serwerze danych (PACS) i przeglądarce obrazów medycznych Osirix. Program ten, wysoko ceniony przez użytkowników, posiadający wsparcie społeczności otwartego oprogramowania, jak i komercyjne firmy Pixmeo, umożliwia ponowną analizę badania i porównanie go z badaniami poprzednimi.

Aby stanowisko diagnostyczne było kompletne, zostało zaopatrzone w monitor medyczny, skalibrowany zgodnie ze standardem obrazów medycznych DICOM. Oczywiście, tak zorganizowane stanowisko diagnostyczne umożliwia analizę i porównanie innych badań radiologicznych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, cyfrowe RTG).

Zdjęcia są dostępne w postaci wydruków wysokiej jakości z profesjonalnej drukarki fotograficznej, oraz w postaci cyfrowej, możliwej do nagrania na zewnętrzny nośnik pamięci (pendrive), wysłania pocztą elektroniczną w postaci zaszyfrowanego pliku .zip, oraz nagrania na krążek CD (tej formy nie polecamy, z powodu dużej wrażliwości nośnika na uszkodzenia).

Postać cyfrowa zawiera zarówno zdjęcia referencyjne w formacie .jpg, jak i obrazy diagnostyczne w formacie DICOM.

Elastografia

https://www.terapia.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/elastografia.jpg

Elastografia to metoda polegająca na pomiarze właściwości mechanicznych tkanki – cechy fizycznej określanej w języku polskim jako sprężystość (a w angielskim elasticity, stąd elastografia) – czyli zdolności do odkształcenia pod wpływem siły i powrotu do poprzedniego kształtu. Zmiany złośliwe zazwyczaj charakteryzują się zwiększoną sztywnością (czyli zmniejszoną elastycznością w polskim potocznym rozumieniu tego słowa a zwiększoną wartością miernika sprężystości/elasticity o nazwie moduł Younga), zmiany zapalne zmniejszoną wartością tego współczynnika.

Współczesne aparaty mierzą sprężystość nie bezpośrednio (przez nacisk) lecz analizę rozchodzenia się ultradźwieków w badanej strukturze (tzw. elastografia dynamiczna) albo analizę szybkości ruchów tkanek pod wpływem nacisku (elastografia pseudostatyczna).

Elastografia nie zastąpi oczywiście biopsji tarczycy, traktowanie jej jako substytutu badania histopatologicznego (jak to się początkowo działo) jest niewłaściwe. Jest tylko jednym z czynników warunkujących podjęcie decyzji o biopsji i leczeniu operacyjnym. W ostatnich latach obserwuje się mniejsze zainteresowanie elastografią, ze względu na trudności w uzyskaniu czytelnego obrazu, ale przede wszystkim niedostateczne dopracowanie sprzętu.

W naszej pracowni posługujemy się metodą elastografii dynamicznej fali poprzecznej (ShearWave Elastography SWE) uznawaną za najbardziej wiarygodną, gdyż wibracje tkanek nie są generowane przez operatora, lecz sprzęt. Posługujemy się aparatem Aixplorer® firmy Supersonic Imagine, która opracowała niezwykłą metodę elastografii: głowica generuje poprzeczną falę naddzwiękową w badanych tkankach i wytworzony w ten sposób stożek Macha wprawia je w wibracje. Szczegółowe informacje o metodzie SWE są dostępne w podlinkowanej broszurze. Badanie elastograficzne (o ile jest potrzebne) wykonywane jest bez dodatkowej opłaty w trakcie rutynowego badania USG tarczycy.

Więcej o elastografii w Poradniku dla Pacjentów.

Micropure

https://www.terapia.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/automatycznie-zapisany-szkic.jpg

Jednym z kryteriów sugerujących złośliwy charakter guzka tarczycy jest obecność mikrozwapnień. Ocena obecności mikrozwapnień w standardowym obrazie USG jest jednak metodą subiektywną i przez to zawodną.

Aparat USG, którym dysponuje nasz ośrodek posiada dedykowane oprogramowanie o nazwie „Micropure”, które zwiększa kontrast pomiędzy mikrozwapnieniami i badaną tkanką, co ukazują dołączone zdjęcia.

Warto zaznaczyć, że obecność mikrozwapnień, jak i inne cechy ultrasonograficzne nie mogą definitywnie przesądzić o złośliwym bądź niezłośliwym charakterze zmiany. Są one tylko jednym z czynników wpływających na decyzję lekarza o wykonaniu bądź nie biopsji tarczycy, interpretacji jej wyniku i decyzji o leczeniu operacyjnym. Więcej o „podejrzanych” guzkach w Poradniku dla Pacjentów

Badanie metodą „Micropure” wykonywane jest bez dodatkowych opłat, w trakcie rutynowego badania USG.