Recepty po nowemu

Wreszcie doczekaliśmy się zmian w przepisach dotyczących recept lekarskich. Aktualne (po zmianach, które weszły w życie 11 października 2014) są następujące:

  • Dozwolone jest wypisanie recepty na okres 120 dni (z podaniem dawkowania i czasu leczenia) lub na dwa najmniejsze opakowania danego leku (bez podania dawkowania). W przypadku, gdy zachodzi niezgodność pomiędzy czasem leczenie (120 dni) a ilością leku w opakowaniu – farmaceuta ma obowiązek zaokrąglić wydaną ilość leku “w dół” i wydać mniejszą ilość opakowań.
  • Dozwolone jest wydanie wielu recept, tak aby łączny czas leczenia nie przekraczał 360 dni.
  • Znika zatem uciążliwy dla pacjenta problem zgłaszania się “po recepty”, gdyż w trakcie wizyty można wystawić je na długi okres leczenia.