Parking

Niestety, tabliczki informacyjne z prośbami o niezajmowanie miejsc dla Pacjentów przed budynkiem Przychodni nie zdały egzaminu. Z przyjemnością informujemy, że udało się wreszcie rozwiązać ten problem. Miejsca parkingowe zyskały status parkingu prywatnego, zostały wydzielone miejsca tylko dla naszych Pacjentów (oznaczone logo Przychodni i zabezpieczone blokadami), do których zajmowania zachęcamy. Obok znajdują się miejsca parkingowe dla Pacjentów punktu pobrań “Diagnostyka” oraz dodatkowe miejsca dla niepełnosprawnych.

Dla odstraszenia “chuliganów parkingowych” na naszych miejscach parkingowych zainstalowane są zapory parkingowe, które w godzinach pracy przychodni nie są blokowane. Prosimy o ręczne opuszczenie blokady przed zajęciem miejsca, a po wyjeździe o jej podniesienie.

W przypadku braku miejsc (niekiedy zajmują je osoby nieuprawnione) prosimy o parkowanie na ulicy Życzkowskiego przed budynkiem, wzdłuż naszych miejsc parkingowych i wzdłuż pojazdów zajmujących miejsca parkingowe. Prosimy Szanowne Pacjentki i Szanownych Pacjentów o wyrozumiałość i przepraszamy za kłopoty. Niezwłocznie zawiadamiamy odpowiednie służby o nieuprawnianym zajęciu miejsc, trwa akcja odholowania pojazdów i nakładania mandatów.

Przyzwyczajenie drogowych chuliganów do omijania budynku Nautilus pewnie trochę potrwa.