Oferta

5 marca 2020

Autoimmunologia

Nowoczesna medyczna diagnostyka laboratoryjna chorób autoimmunologicznych jest istotnym uzupełnieniem i potwierdzeniem diagnozy klinicznej. Autoimmunologia jest działem medycznej diagnostyki laboratoryjnej, w którym jakość uzyskanych wyników warunkowana jest w szczególności poziomem wiedzy i doświadczenia specjalistów. Istotą procesu diagnostycznego jest nie tylko rodzaj zleconego badania, ale również wybór metody jego wykonania i powierzenie go odpowiedniemu zespołowi immunologów, patologów […]

Choroby wewnętrzne

Medycyna wewnętrzna (Interna) zwana jest nie bez przyczyny Królową Medycyny. To najobszerniejszy dział medycyny, zajmuje się chorobami narządów wewnętrznych. Specjalizacja trudna w szkoleniu, aktualne trendy starają się zastąpić ją zbiorem specjalności szczegółowych, co nie zawsze odbywa się z korzyścią dla pacjenta. Dlaczego? Opieka nad pacjentem z ominięciem roli specjalisty chorób wewnętrznych rodzi dwa zagrożenia. Pierwszy […]

Endokrynologia

W naszym ośrodku oferujemy kompleksową opiekę endokrynologiczną: konsultacje endokrynologiczne wykonanie badań USG tarczycy wykonanie biopsji cienkoigłowych tarczycy Znajdujący się w tym samym budynku punk pobrań „Diagnostyki” umożliwia wykonanie wszystkich badań laboratoryjnych z 10% upustem. Oferujemy także możliwość wykonania zabiegów bezoperacyjnego leczenia guzków tarczycy przezskórnymi wstrzyknięciami alkoholu. Kompleksowe podejście do opieki endokrynologicznej to nie tylko oszczędność czasu […]

Genetyka

W naszym ośrodku oferujemy specjalistyczne konsultacje genetyczne. Proponujemy Państwu: konsultację wyników posiadanych badań genetycznych, analizę rodowodu w przypadku schorzeń dziedzicznych w rodzinie. diagnostykę i poradnictwo niepowodzeń położniczych. diagnostykę rodzinnej predyspozycji do nowotworów.

USG tarczycy

Nasza pracownia dysponuje aparatami ultrasonograficznymi ultrasonograficznym najwyższej klasy Supersonic Imagine Aixplorer® oraz GE Logiq e. Pierwszy z nich jest wymarzonym aparatem ultrasonograficznym dla endokrynologa, gdyż oprócz doskonałej jakości obrazu dysponuje elastografią dynamiczną SWE oraz możliwością wizualizacji igły. Drugi jest aparatem dedykowanym do zabiegów ultrasonograficznych. Badania archiwizowanę są w formacie DICOM w zewnętrznej pamięci, co umożliwia dokonanie ponownych pomiarów i porównanie z innymi w […]

Biopsje tarczycy

Biopsja tarczycy to badanie polegające na nakłuciu „podejrzanego” miejsca w celu uzyskania informacji o jego budowie i charakterze. Zazwyczaj wykonuje się biopsję cienkoigłową aspiracyjną celowaną pod kontrolą USG (w skrócie BACC). Przy wkłucia igłą pozyskuje się materiał z badanej struktury, w szczególności komórki tarczycy, który służy do wykonania badania mikroskopowego (tzw. badania cytologicznego). W naszej przychodni […]

Leczenie guzków tarczycy

Na czym polega leczenie guzków tarczycy przy pomocy przezskórnego wstrzyknięcia etanolem: Jest to metoda polegająca na wstrzyknięciu 70% etanolu (alkoholu etylowego) go guzka tarczycy. Powoduje to denaturację (zniszczenie) tkanki guzka doprowadzając do jego znacznego zmniejszenia i zaprzestania produkcji hormonów przez guzka. Takie działanie zapobiega też wzrostowi guzka tarczycy w przyszłości. Zabieg ten wykonuje się pod kontrolą […]