Informacje

5 marca 2020

Informacje

Refundacja

Czy przychodnia ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy też za wizyty i badania będę musiał(a) zapłacić

Przychodnia nie ma kontaktu z NFZ. W chwili obecnej refundacja ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego (z wyjątkiem kilku specjalności) ustalona jest poniżej kosztów niezbędnych badań. Zawarcie kontraktu NFZ musi się więc wiązać z ograniczeniem zakresu badań a zatem obniżeniem standardu usług poniżej granicy bezpieczeństwa dla pacjenta.

Czy w wypadku konieczności leczenia szpitalnego czy zabiegu operacyjnego w szpitalu będę musiał(a) za niego zapłacić

Nie, aktualne przepisy dają każdemu lekarzowi prawo skierowania pacjenta do leczenia szpitalnego, w tym do szpitala posiadającego kontrakt z NFZ. Warunkiem jest oczywiście posiadanie ubezpieczenia przez Pacjenta.

Czy otrzymam receptę na leki refundowane

Tak, jeżeli jesteś Szanowny Pacjencie ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia. Status ubezpieczenia można sprawdzić on-line poprzez system EWUŚ, jeżeli nie potwierdzi on istnienia ubezpieczenia (co się zdarza), możesz złożyć stosowną deklarację na piśmie.

Czy za zlecone badania będę musiał(a) zapłacić, czy też będą refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Niestety, refundacja kosztów badań diagnostycznych zleconych przez komercyjne placówki nie jest możliwa.

Czy mogę otrzymać zwolnienie z pracy (zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy) na druku ZLA (dawniej L-4)

Tak, jeżeli jest to konieczne.

Dokumentacja

Jak jest przechowywana dokumentacja medyczna

Jest ona przechowywana całkowicie w formie elektronicznej, dotyczy to zarówno wiadomości tekstowych jak też obrazów generowanych przez urządzenia diagnostyczne.

Czy mogę uzyskać zaświadczenie o przebiegu leczenia lub odpis dokumentacji w formie papierowej

Tak, jak najbardziej jest to możliwe.

W jakiej formie mogę uzyskać zdjęcia z badań USG

W formie zdjęć drukowanych lub w formie cyfrowej – do skopiowania na pamięć masową (pendrive), na krążku CD (nie polecamy tej formy ze względu na zawodność nośników CD), w formie zaszyfrowanego pliku ZIP, możliwego do przesłania drogą mailową. Zdjęcia są dostępne w formacie .jpg oraz w diagnostycznym formacie DICOM.

Przebieg wizyty

Czy potrzebuję skierowanie

W komercyjnej służbie zdrowia skierowanie nie jest wymagane, aczkolwiek będzie ono, wraz z dotychczasowymi wynikami badań, ogromnym ułatwieniem

Co zabrać ze sobą na wizytę

Jeżeli potrzebujesz leki refundowane konieczny będzie dowód osobisty, lub inny dokument potwierdzający numer PESEL i adres.
Jeśli byłaś (byłeś) wcześniej pod opieką innej poradni przydatna będzie kopia dokumentacji. Warto zabrać całą swoją dokumentację medyczną: wyniki badań, wypisy, zdjęcia – zarówno dokumenty dotyczące powodu wizyty, ale także wszelkich innych problemów zdrowotnych, oraz dokładną listę aktualnie przyjmowanych leków z dawkowaniem

Czy mogę uzyskać poradę lekarska przez internet

Aktualne przepisy, zasady „sztuki lekarskiej” jak i zdrowy rozsądek jednoznacznie stwierdzają, że orzeczenie lekarskie musi poprzedzić osobiste zbadanie pacjenta przez lekarza. Na dodatek przepisy o prowadzeniu dokumentacji medycznej nie traktują zwykłej wiadomości e-mail, jako bezpiecznej, zatem nie można przekazywać mailowo całości dokumentacji medycznej. U osób z już ustalonym postępowaniem, pomiędzy wizytami kontrolnymi, komunikacja przez internet jest jak najbardziej możliwa i wskazana, dotyczy zakresu kontrolnych badań, lub „powielania” recept.

Wykonałem już badanie USG. Dlaczego lekarz w trakcie wizyty wykonuje go ponownie

Zdjęcia dołączane do wyniku USG, o ile nie są to zdjęcia w formie pliku DICOM, nie zapewniają wystarczającego zakresu informacji lecz tylko informują o przebiegu badania. Porównanie kilku badań zarchiwizowanych w taki sposób jest tylko przybliżone. Aby zapewnić właściwy zakres informacji lekarz prowadzący powinien osobiście oglądać badany narząd na ekranie aparatu USG i zachować obrazy do porównania w pamięci aparatu lub w pamięci zewnętrznej w formacie DICOM.

Regulamin Organizacyjny

Zgodnie z aktualnymi przepisami, podajemy do publicznej wiadomości Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego „Diagnostyka i Terapia”