Automatycznie zapisany szkic

Genetyka

https://www.terapia.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/automatycznie-zapisany-szkic.png

W naszym ośrodku oferujemy specjalistyczne konsultacje genetyczne.
Proponujemy Państwu:

  • konsultację wyników posiadanych badań genetycznych,
  • analizę rodowodu w przypadku schorzeń dziedzicznych w rodzinie.
  • diagnostykę i poradnictwo niepowodzeń położniczych.
  • diagnostykę rodzinnej predyspozycji do nowotworów.