Automatycznie zapisany szkic

Endokrynologia

https://www.terapia.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/automatycznie-zapisany-szkic-4.jpg

W naszym ośrodku oferujemy kompleksową opiekę endokrynologiczną:

  • konsultacje endokrynologiczne
  • wykonanie badań USG tarczycy
  • wykonanie biopsji cienkoigłowych tarczycy

Znajdujący się w tym samym budynku punk pobrań „Diagnostyki” umożliwia wykonanie wszystkich badań laboratoryjnych z 10% upustem.

Oferujemy także możliwość wykonania zabiegów bezoperacyjnego leczenia guzków tarczycy przezskórnymi wstrzyknięciami alkoholu.

Kompleksowe podejście do opieki endokrynologicznej to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy. Poddanie wszystkich etapów diagnostyki i leczenia pod kontrolę i odpowiedzialność jednej osoby, zgromadzenie obrazów medycznych w łatwo dostępnej i możliwej do porównań wersji elektronicznej – zmniejsza ryzyko nietrafnych decyzji i niepotrzebnego powielania procedur. Czytaj więcej o zaletach kompleksowej opieki endokrynologicznej.

O Endokrynologii:

Endokrynologia to dział medycyny zajmujący się tradycyjnie chorobami gruczołów dokrewnych (wydzielających hormony) oraz zaburzeniami hormonalnymi. Czym są hormony? To substancje wydzielane do układu krążenia, których zadaniem jest przekazywanie informacji i przez to regulacja czynności życiowych organizmu. Tradycyjnie za schorzenia endokrynologiczne rozumie się schorzenia tarczycy, przytarczyc, przysadki mózgowej, nadnerczy i gonad, chociaż aktualny zakres zainteresowań endokrynologii jest znacznie szerszy.

Obecnie wiemy, iż trudno znaleźć narząd czy tkankę, która hormonów nie wydziela. Niekiedy trudna jest do zdefiniowania granica pomiędzy hormonami w tradycyjnym, dokrewnym pojęciu a substancjami parakrynnymi (wydzielanymi miejscowo), które nie przedostają się do układu krażenia a także neuroprzekaźnikami – pełniącymi rolę w komunikacji komórek układu nerwowego. Endokrynologia zazębia się zatem z innymi działami medycyny, jest częścią interny (medycyny wewnętrznej) – działu medycyny zajmującej się schorzeniami narządów wewnętrznych. Więcej o endokrynologii w Poradniku dla Pacjentów.

Zdjęcie tytułowe przedstawia obraz zapalenia tarczycy typu Graves-Basedow, w obrazowaniu power doppler.