Automatycznie zapisany szkic

Biopsje tarczycy

https://www.terapia.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/automatycznie-zapisany-szkic-2.jpg

Biopsja tarczycy to badanie polegające na nakłuciu „podejrzanego” miejsca w celu uzyskania informacji o jego budowie i charakterze. Zazwyczaj wykonuje się biopsję cienkoigłową aspiracyjną celowaną pod kontrolą USG (w skrócie BACC). Przy wkłucia igłą pozyskuje się materiał z badanej struktury, w szczególności komórki tarczycy, który służy do wykonania badania mikroskopowego (tzw. badania cytologicznego).

W naszej przychodni wykonujmy biopsje tarczycy przy użyciu bardzo cienkich igieł 0,4 mm, sterylnego żelu do USG i jednorazowych osłonek chroniących głowicę USG. Biopsje wykonuje się pod kontrolą aparatów USG GE Logiq e (mobilny aparat dedykowany do wykonywania zabiegów) oraz Supersonic Imagine Aixplorer, które dysponują technikami poprawiającymi widoczność igły biopsyjnej a przez to zwiększającymi bezpieczeństwo pacjenta i adekwatność wyników.

Zachęcamy do podjęcia kompleksowej opieki endokrynologicznej w naszym ośrodku, gdyż najlepszym rozwiązaniem jest jednoczasowe wykonanie badania USG tarczycy, uzyskanie porady lekarskiej (a zatem interpretacji badania USG), kwalifikacji do biopsji i jej wykonanie. Czytaj więcej o zaletach kompleksowej opieki endokrynologicznej.

Znajdujący się w tym samym budynku punk pobrań „Diagnostyki” umożliwia wykonanie wszystkich badań laboratoryjnych z 10% upustem. Oferujemy także możliwość wykonania zabiegów bezoperacyjnego leczenia guzków tarczycy przezskórnymi wstrzyknięciami alkoholu.

Więcej o biopsjach tarczycy w „poradniku dla pacjentów”

Przed rejestracją na biopsję tarczycy prosimy o zapoznanie się z formularzem świadomej zgody na badanie BACC tarczycy i postępowanie zgodne z określonymi tam zaleceniami.