Autoimmunologia

Autoimmunologia

https://www.terapia.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/autoimmunologia.jpg

Nowoczesna medyczna diagnostyka laboratoryjna chorób autoimmunologicznych jest istotnym uzupełnieniem i potwierdzeniem diagnozy klinicznej. Autoimmunologia jest działem medycznej diagnostyki laboratoryjnej, w którym jakość uzyskanych wyników warunkowana jest w szczególności poziomem wiedzy i doświadczenia specjalistów.

Istotą procesu diagnostycznego jest nie tylko rodzaj zleconego badania, ale również wybór metody jego wykonania i powierzenie go odpowiedniemu zespołowi immunologów, patologów i diagnostów laboratoryjnych.

Od ich wiedzy i doświadczenia zależy m.in. prawidłowa ocena immunofluorescencyjnych preparatów mikroskopowych oraz interpretacja uzyskiwanych wyników.