Menu

Diagnostyka i Terapia

J. Belowski i J. Swadźba

ośrodek medyczny z ambicjami

Rejestracja:

telefon: 12-446-69-84 Kalendarz internetowy

Zobacz

O nas

Oferta

Rejestracja

Aktualności

Dojazd

Autoimmunologia

Nowoczesna medyczna diagnostyka laboratoryjna chorób autoimmunologicznych jest istotnym uzupełnieniem i potwierdzeniem diagnozy klinicznej. Autoimmunologia jest działem medycznej diagnostyki laboratoryjnej, w którym jakość uzyskanych wyników warunkowana jest w szczególności poziomem wiedzy i doświadczenia specjalistów. Istotą procesu diagnostycznego jest nie tylko rodzaj zleconego badania, ale również wybór metody jego wykonania i powierzenie go odpowiedniemu zespołowi immunologów, patologów […]

Choroby wewnętrzne

Medycyna wewnętrzna (Interna) zwana jest nie bez przyczyny Królową Medycyny. To najobszerniejszy dział medycyny, zajmuje się chorobami narządów wewnętrznych. Specjalizacja trudna w szkoleniu, aktualne trendy starają się zastąpić ją zbiorem specjalności szczegółowych, co nie zawsze odbywa się z korzyścią dla pacjenta. Dlaczego? Opieka nad pacjentem z ominięciem roli specjalisty chorób wewnętrznych rodzi dwa zagrożenia. Pierwszy […]

Endokrynologia

W naszym ośrodku oferujemy kompleksową opiekę endokrynologiczną: konsultacje endokrynologiczne wykonanie badań USG tarczycy wykonanie biopsji cienkoigłowych tarczycy Znajdujący się w tym samym budynku punk pobrań „Diagnostyki” umożliwia wykonanie wszystkich badań laboratoryjnych z 10% upustem. Oferujemy także możliwość wykonania zabiegów bezoperacyjnego leczenia guzków tarczycy przezskórnymi wstrzyknięciami alkoholu. Kompleksowe podejście do opieki endokrynologicznej to nie tylko oszczędność czasu […]

Genetyka

W naszym ośrodku oferujemy specjalistyczne konsultacje genetyczne. Proponujemy Państwu: konsultację wyników posiadanych badań genetycznych, analizę rodowodu w przypadku schorzeń dziedzicznych w rodzinie. diagnostykę i poradnictwo niepowodzeń położniczych. diagnostykę rodzinnej predyspozycji do nowotworów.

USG tarczycy

Nasza pracownia dysponuje aparatami ultrasonograficznymi ultrasonograficznym najwyższej klasy Supersonic Imagine Aixplorer® oraz GE Logiq e. Pierwszy z nich jest wymarzonym aparatem ultrasonograficznym dla endokrynologa, gdyż oprócz doskonałej jakości obrazu dysponuje elastografią dynamiczną SWE oraz możliwością wizualizacji igły. Drugi jest aparatem dedykowanym do zabiegów ultrasonograficznych. Badania archiwizowanę są w formacie DICOM w zewnętrznej pamięci, co umożliwia dokonanie ponownych pomiarów i porównanie z innymi w […]

Biopsje tarczycy

Biopsja tarczycy to badanie polegające na nakłuciu „podejrzanego” miejsca w celu uzyskania informacji o jego budowie i charakterze. Zazwyczaj wykonuje się biopsję cienkoigłową aspiracyjną celowaną pod kontrolą USG (w skrócie BACC). Przy wkłucia igłą pozyskuje się materiał z badanej struktury, w szczególności komórki tarczycy, który służy do wykonania badania mikroskopowego (tzw. badania cytologicznego). W naszej przychodni […]

Leczenie guzków tarczycy

Na czym polega leczenie guzków tarczycy przy pomocy przezskórnego wstrzyknięcia etanolem: Jest to metoda polegająca na wstrzyknięciu 70% etanolu (alkoholu etylowego) go guzka tarczycy. Powoduje to denaturację (zniszczenie) tkanki guzka doprowadzając do jego znacznego zmniejszenia i zaprzestania produkcji hormonów przez guzka. Takie działanie zapobiega też wzrostowi guzka tarczycy w przyszłości. Zabieg ten wykonuje się pod kontrolą […]

Ośrodek znajduję się na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego, w sąsiedztwie Politechniki Krakowskiej,i Muzeum Lotnictwa, mieści się w budynku „Nautilus”, w siedzibie firmy „Diagnostyka”.

Na zdjęciach budynek „Nautilus” i jego otoczenie. Zdjęcia wykonał (z dachów) Andrzej Banaś.

Ulica prof. Michała Życzkowskiego (siedziba Krakowskiego Parku Technologicznego) jest przecznicą Alei Jana Pawła II. Wjazd z Alei Jana Pawła II, oznaczony logo Krakowskiego Parku Technologicznego, znajduje się naprzeciwko Akademii Wychowania Fizycznego, pomiędzy Muzeum Lotnictwa a Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

Dojazd komunikacją miejską zapewniają linie kursujące Aleją Jana Pawła II, przystanek AWF lub Muzeum Lotnictwa.

Przychodnia mieści się w budynku „Nautilus” ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, należy udać się do punktu pobrań „Diagnostyki” (wejście na rogu budynku), tam dalszą pomoc zapewnią Panie Pielęgniarki.

Dla zmotoryzowanych pacjentów udostępniamy nieodpłatnie stanowiska parkingowe, znajdujące się przed budynkiem. Prosimy o zajmowanie miejsc oznaczonych logo przychodni, więcej informacji o parkowaniu na blogu. Dla odstraszenia „chuliganów parkingowych” na naszych miejscach parkingowych zainstalowane są zapory parkingowe, które w godzinach pracy przychodni nie są blokowane. Prosimy o ręczne opuszczenie blokady przed zajęciem miejsca, a po wyjeździe o jej podniesienie.

Uwaga! Ważne dla użytkowników nawigacji samochodowej: Ulica prof. Michała Życzkowskiego jest nowo utworzoną ulicą, a budynek Nautilus nowo wybudowanym obiektem, zatem nie znajduje się w sporej części systemów nawigacyjnych. Korzystając z nawigacji należy wybrać adres Jana Pawła II 41, nawigacja skieruje wtedy pojazd na ulicę Życzkowskiego. Po jej osiągnięciu należy jechać dalej, aż do budynku „Nautilus” (nr 16 po prawej stronie), który jest wyraźnie oznakowany (patrz zdjęcia).

Informacje

Refundacja

Czy przychodnia ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy też za wizyty i badania będę musiał(a) zapłacić

Przychodnia nie ma kontaktu z NFZ. W chwili obecnej refundacja ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego (z wyjątkiem kilku specjalności) ustalona jest poniżej kosztów niezbędnych badań. Zawarcie kontraktu NFZ musi się więc wiązać z ograniczeniem zakresu badań a zatem obniżeniem standardu usług poniżej granicy bezpieczeństwa dla pacjenta.

Czy w wypadku konieczności leczenia szpitalnego czy zabiegu operacyjnego w szpitalu będę musiał(a) za niego zapłacić

Nie, aktualne przepisy dają każdemu lekarzowi prawo skierowania pacjenta do leczenia szpitalnego, w tym do szpitala posiadającego kontrakt z NFZ. Warunkiem jest oczywiście posiadanie ubezpieczenia przez Pacjenta.

Czy otrzymam receptę na leki refundowane

Tak, jeżeli jesteś Szanowny Pacjencie ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia. Status ubezpieczenia można sprawdzić on-line poprzez system EWUŚ, jeżeli nie potwierdzi on istnienia ubezpieczenia (co się zdarza), możesz złożyć stosowną deklarację na piśmie.

Czy za zlecone badania będę musiał(a) zapłacić, czy też będą refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Niestety, refundacja kosztów badań diagnostycznych zleconych przez komercyjne placówki nie jest możliwa.

Czy mogę otrzymać zwolnienie z pracy (zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy) na druku ZLA (dawniej L-4)

Tak, jeżeli jest to konieczne.

Dokumentacja

Jak jest przechowywana dokumentacja medyczna

Jest ona przechowywana całkowicie w formie elektronicznej, dotyczy to zarówno wiadomości tekstowych jak też obrazów generowanych przez urządzenia diagnostyczne.

Czy mogę uzyskać zaświadczenie o przebiegu leczenia lub odpis dokumentacji w formie papierowej

Tak, jak najbardziej jest to możliwe.

W jakiej formie mogę uzyskać zdjęcia z badań USG

W formie zdjęć drukowanych lub w formie cyfrowej – do skopiowania na pamięć masową (pendrive), na krążku CD (nie polecamy tej formy ze względu na zawodność nośników CD), w formie zaszyfrowanego pliku ZIP, możliwego do przesłania drogą mailową. Zdjęcia są dostępne w formacie .jpg oraz w diagnostycznym formacie DICOM.

Przebieg wizyty

Czy potrzebuję skierowanie

W komercyjnej służbie zdrowia skierowanie nie jest wymagane, aczkolwiek będzie ono, wraz z dotychczasowymi wynikami badań, ogromnym ułatwieniem

Co zabrać ze sobą na wizytę

Jeżeli potrzebujesz leki refundowane konieczny będzie dowód osobisty, lub inny dokument potwierdzający numer PESEL i adres.
Jeśli byłaś (byłeś) wcześniej pod opieką innej poradni przydatna będzie kopia dokumentacji. Warto zabrać całą swoją dokumentację medyczną: wyniki badań, wypisy, zdjęcia – zarówno dokumenty dotyczące powodu wizyty, ale także wszelkich innych problemów zdrowotnych, oraz dokładną listę aktualnie przyjmowanych leków z dawkowaniem

Czy mogę uzyskać poradę lekarska przez internet

Aktualne przepisy, zasady „sztuki lekarskiej” jak i zdrowy rozsądek jednoznacznie stwierdzają, że orzeczenie lekarskie musi poprzedzić osobiste zbadanie pacjenta przez lekarza. Na dodatek przepisy o prowadzeniu dokumentacji medycznej nie traktują zwykłej wiadomości e-mail, jako bezpiecznej, zatem nie można przekazywać mailowo całości dokumentacji medycznej. U osób z już ustalonym postępowaniem, pomiędzy wizytami kontrolnymi, komunikacja przez internet jest jak najbardziej możliwa i wskazana, dotyczy zakresu kontrolnych badań, lub „powielania” recept.

Wykonałem już badanie USG. Dlaczego lekarz w trakcie wizyty wykonuje go ponownie

Zdjęcia dołączane do wyniku USG, o ile nie są to zdjęcia w formie pliku DICOM, nie zapewniają wystarczającego zakresu informacji lecz tylko informują o przebiegu badania. Porównanie kilku badań zarchiwizowanych w taki sposób jest tylko przybliżone. Aby zapewnić właściwy zakres informacji lekarz prowadzący powinien osobiście oglądać badany narząd na ekranie aparatu USG i zachować obrazy do porównania w pamięci aparatu lub w pamięci zewnętrznej w formacie DICOM.

Regulamin Organizacyjny

Zgodnie z aktualnymi przepisami, podajemy do publicznej wiadomości Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego „Diagnostyka i Terapia”

Cennik usług ośrodka Diagnostyka i Terapia:

prof. dr hab. med. Jakub Swadźba

 • Konsultacja lekarska pierwszorazowa – 200 zł
 • Konsultacja lekarska kontrolna – 150 zł
 • Konsultacja on-line – 100 zł
 • Konsultacja on-line kontrolna (kontynuacja leczenia) – 50 zł

dr Katarzyna Końska

 • Konsultacja genetyczna pierwszorazowa – 250 zł
 • Konsultacja genetyczna kontrolna – 200 zł

dr med. Jacek Belowski

 • Konsultacja lekarska pierwszorazowa – 200 zł
 • Konsultacja lekarska kontrolna – 150 zł
 • Badanie USG tarczycy – w trakcie konsultacji lekarskiej
 • Biopsja cienkoigłowa celowana tarczycy (BACC) – 260 zł
 • Konsultacja on-line – 100 zł
 • Konsultacja on-line kontrolna (kontynuacja leczenia) – 50 zł

Badania laboratoryjne wykonane w sąsiadującym punkcie pobrań – upust 10% ( nie dotyczy badań genetycznych).

Zachęcamy do podjęcia kompleksowej opieki w naszym ośrodku. Poddanie wszystkich etapów diagnostyki oraz leczenia pod kontrolę jednej osoby, zgromadzenie obrazów medycznych w postaci elektronicznej – zmniejsza ryzyko nietrafnej decyzji, stanowi dla pacjenta jak i lekarza znaczne ułatwienie, oszczędza czas, pieniądze, zapobiega niepotrzebnemu powielaniu procedur.

Płatność gotówką i kartami płatniczymi.

Diagnostyka i Terapia to ośrodek medyczny z ambicjami i pomysłami na zdrowie. Wykorzystujemy najnowsze technologie medyczne, dbamy o kompleksowość usług, bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Gwarantujemy wysokie kwalifikacje i doświadczenie lekarzy, nowoczesny sprzęt i zaangażowanie personelu.
 • O nas

  Fachowość

  Podstawą w świadczonych przez nas poradach lekarskich i badaniach diagnostycznych jest ich zgodność z zasadami „Medycyny opartej na faktach” (EBM), najnowszą wiedzą medyczną i zaleceniami organizacji eksperckich. Nie mniej ważne jest doświadczenie, zaangażowanie i ambicja udzielających porad.

  .

 • O nas

  Kompleksowość

  Naszym atutem jest kompleksowość usług – w trakcie jednej wizyty w ośrodku możemy zaoferować poradę lekarską, wykonanie badań ultrasonograficznych i biopsyjnych, wykonanie badań laboratoryjnych. Wygoda dla pacjenta, ale i skuteczność – skupienie całego postępowania pod kontrolą jednej osoby zmniejsza ryzyko popełnienia błędu, niepotrzebnego powielania procedur.

 • O nas

  Nowoczesność

  Trudno wyobrazić sobie współczesną medycynę bez nowoczesnego sprzętu. Nowoczesność w naszej placówce to nie tylko aparaty diagnostyczne najwyższej klasy, ale często niedoceniane elementy podnoszące jakość usług medycznych: usprawniające proces rejestracji, umożliwiające cyfrową archiwizację badań obrazowych, dbałość o estetykę i komfort.

 • O nas

  Ośrodek

  Ośrodek mieści się w nowo wybudowanym, nowoczesnym budynku dostosowanym do działalności medycznej, mieszczącym się na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego. Budynek spełnia wszystkie wymogi stawiane tego typu placówkom obowiązujące na terenie UE. Miłośnicy powieści Juliusa Verne zwrócą uwagę na nazwę budynku „Nautilus” i znane im motto „Mobilis in mobili”.

Lekarze

 • O nas

  dr med. Jacek Belowski

  Ukończył Akademię Medyczną M. Kopernika (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) w 1990 r. Doktor nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog. Kształcił się pod kierunkiem wybitnych lekarzy: prof. Jerzego Szczeklika i prof. Jacka Sieradzkiego. Popularyzator nauki i medycyny, autor artykułów prasowych i poradników medycznych. Uczestnik Research Blogging – ruchu skupiającym popularyzatorów nauki, prezentujących rzetelne doniesienia z recenzowanych czasopism naukowych.

 • O nas

  prof. dr hab. med. Jakub Swadźba

  Ukończył Akademię Medyczną M. Kopernika (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) w 1990 r. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych. Autor licznych prac naukowych dotyczących schorzeń autoimmunologicznych. Wspołtwórca nowych metod oznaczania przeciwciał występujących w wielu chorobach autoimmunologicznych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się szczególnie na zespole antyfosfolipidowym, nowoczesnych metodach jego diagnostyki i leczenia.

 • O nas

  dr Katarzyna Końska

  Ukończyła Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2005 roku.
  W latach 2005-2012 pracowała w Szwecji, gdzie zdobywała doświadczenie w Zakładzie Genetyki Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Uppsali.
  Specjalista genetyki klinicznej, zajmuje się diagnostyką chorób dziedzicznych, niepowo- dzeń położniczych i predyspozycji do nowotworów.

Laserowa ablacja guzów tarczycy

Z prawdziwą satysfakcją chciałbym powiadomić Szanownych Pacjentów o dostępności nowej techniki leczenia guzków tarczycy polegającej na ich niszczeniu przy pomocy lasera podczerwonego. Zabieg jest mikroinwazyjny (poprzez nakłucie przezskórne) obdarzony minimalnym dyskomfortem i ryzykiem powikłań, skuteczny, nie wymaga późniejszego trwałego leczenia sztucznymi hormonami tarczycy. Więcej szczegółów jest dostępnych w artykule opisującym technikę leczenia z użyciem systemu […]

Poradnia genetyczna

Z wielką satysfakcją informujemy Szanownych Pacjentów o rozpoczęciu pracy Poradni Genetycznej, którą będzie prowadzić dr Katarzyna Końska, specjalistka genetyki klinicznej. Proponujemy Państwu: konsultację wyników posiadanych badań genetycznych, analizę rodowodu w przypadku schorzeń dziedzicznych w rodzinie. diagnostykę i poradnictwo niepowodzeń położniczych. diagnostykę rodzinnej predyspozycji do nowotworów.

Nowe rozwiązania sprzętowe

Z prawdziwą satysfakcją chcemy poinformować Szanownych Pacjentów o nowej generacji sprzętu, którego stosowanie rozpoczęliśmy. Najważniejsza zmiana to zakup aparatu ultrasonograficznego Aixplorer® innowacyjnej francuskiej firmy Supersonic Imagine. Firma ta opracowała niezwykłą metodę elastografii: głowica generuje poprzeczną falę naddzwiękową w badanych tkankach i wytworzony w ten sposób stożek Macha wprawia je w wibracje. Oprócz innowacyjnej elastografii sprzęt ten dysponuje […]

Audycja radiowa

Zapraszam do wysłuchania audycji radiowej „Przed Hejnałem” w poniedziałek 27 marca 2017 r. o godzinie 11 w Radio Kraków, do uczestnictwa w której zostałem zaproszony przez red. Annę Piekarczyk. dr med. Jacek Belowski.

Idzie nowe!

Trwają prace nad nowymi rozwiązaniami sprzętowymi, wszystko powinni być gotowe w Nowym Roku…

Parking

Niestety, tabliczki informacyjne z prośbami o niezajmowanie miejsc dla Pacjentów przed budynkiem Przychodni nie zdały egzaminu. Z przyjemnością informujemy, że udało się wreszcie rozwiązać ten problem. Miejsca parkingowe zyskały status parkingu prywatnego, zostały wydzielone miejsca tylko dla naszych Pacjentów (oznaczone logo Przychodni i zabezpieczone blokadami), do których zajmowania zachęcamy. Obok znajdują się miejsca parkingowe dla […]

Piszą o nas

W grudniowym numerze czasopisma „Pani” ukazał się artykuł – wywiad z dr med. Jackiem Belowskim na temat jednej z kontrowersyjnych terapii „odmładzających”, jaką jest stosowanie hormonu wzrostu. Zapraszamy do lektury!

Koniec remontu Alei Jana Pawła

Dobiega końca remont Alei Jana Pawła II i ulicy Mogilskiej. Ruch odbywa się już płynnie, dostępne są dwa pasy ruchu w obie strony, sprawnie działa sygnalizacja świetlna. Dla poruszających się od strony Centrum dostępny jest wygodny lewoskręt na ulicę Życzkowskiego, sterowany sygnalizacją świetlną, z osobnym pasem ruchu. Komunikacja tramwajowa funkcjonuje ponownie z dużą częstotliwością, dla […]

Recepty po nowemu

Wreszcie doczekaliśmy się zmian w przepisach dotyczących recept lekarskich. Aktualne (po zmianach, które weszły w życie 11 października 2014) są następujące: Dozwolone jest wypisanie recepty na okres 120 dni (z podaniem dawkowania i czasu leczenia) lub na dwa najmniejsze opakowania danego leku (bez podania dawkowania). W przypadku, gdy zachodzi niezgodność pomiędzy czasem leczenie (120 dni) a […]

Kompleksowa opieka – dlaczego tak ważna

Typowy przebieg diagnostyki w endokrynologii, zwłaszcza w systemach korporacyjnych wygląda następująco: Pacjent z podejrzeniem zmian chorobowych w tarczycy zgłasza się, albo jest kierowany do endokrynologa (zgłoszenie No 1). Endokrynolog po rozmowie i badaniu pacjenta kieruje go na niezbędne badania dodatkowe – zazwyczaj krwi i USG (zgłoszenie No 2 i 3). Pacjent zgłasza się do lekarza […]

Aktualnie usługa niedostępna.

Rejestracja do naszej przychodni jest możliwa telefonicznie, poprzez stronę internetową lub bezpośrednio w siedzibie przychodni, w trakcie wizyty. W dniu poprzedzającym otrzymają Państwo SMS z potwierdzeniem terminy wizyty.

 • Rejestracja

  Dni i godziny przyjęć

  Kliknij, aby podejrzeć kalendarz i wybrać dogodny dzień i godzinę wizyty. Po wybraniu dogodnego terminu kalendarz umożliwia rejestrację internetową, można też zarejestrować się telefonicznie.
 • Rejestracja

  Rejestracja telefoniczna

  Rejestracja odbywa się za pośrednictwem numeru 537-451-457 oraz 12-446-69-84. Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 20, soboty 9 – 13. Przed rejestracją można wybrać dogodny termin przy pomocy kalendarza.
 • Rejestracja

  Rejestracja internetowa

  Kliknij, aby zarejestrować się drogą internetową. Osoby rejestrujące się przez internet proszone są o podanie aktywnego numeru telefonu, celem weryfikakcji zgłoszenia przez personel rejestracji.
 • Rejestracja

  Rejestracja osobista

  Rejestracji można dokonać osobiście w trakcie wizyty w przychodni.