You are here

Recepty

Przepisy dotyczące przepisywania przez lekarza leków wymagających recepty lekarskiej (po zmianach, które weszły w życie 11 października 2014) są następujące:

  • Dozwolone jest wypisanie recepty na okres 120 dni (z podaniem dawkowania i czasu leczenia) lub na dwa najmniejsze opakowania danego leku (bez podania dawkowania). W przypadku, gdy zachodzi niezgodność pomiędzy czasem leczenie (120 dni) a ilością leku w opakowaniu - farmaceuta ma obowiązek zaokrąglić wydaną ilość leku "w dół" i wydać mniejszą ilość opakowań.
  • Dozwolone jest wydanie wielu recept, tak aby łączny czas leczenia nie przekraczał 360 dni.
  • Znika zatem uciążliwy dla pacjenta problem zgłaszania się "po recepty", gdyż w trakcie wizyty można wystawić je na długi okres leczenia. Niekiedy korzystniejsze dla pacjenta jest wystawienie recepty bez podania dawkowania, nie bądź zaskoczona (zaskoczony) Szanowna Pacjentko (Szanowny Pacjencie) jeżeli właśnie taką receptę otrzymasz.