You are here

Genetyka

W naszym ośrodku oferujemy specjalistyczne konsultacje genetyczne.
Proponujemy Państwu:

  • konsultację wyników posiadanych badań genetycznych,
  • analizę rodowodu w przypadku schorzeń dziedzicznych w rodzinie.
  • diagnostykę i poradnictwo niepowodzeń położniczych.
  • diagnostykę rodzinnej predyspozycji do nowotworów.