You are here

Elastografia

Elastografia to metoda polegająca na pomiarze właściwości mechanicznych tkanki - cechy fizycznej określanej w języku polskim jako sprężystość (a w angielskim elasticity, stąd elastografia) - czyli zdolności do odkształcenia pod wpływem siły i powrotu do poprzedniego kształtu. Zmiany złośliwe zazwyczaj charakteryzują się zwiększoną sztywnością (czyli zmniejszoną elastycznością w polskim potocznym rozumieniu tego słowa a zwiększoną wartością miernika sprężystości/elasticity o nazwie moduł Younga), zmiany zapalne zmniejszoną wartością tego współczynnika.

Współczesne aparaty mierzą sprężystość nie bezpośrednio (przez nacisk) lecz analizę rozchodzenia się ultradźwieków w badanej strukturze (tzw. elastografia dynamiczna) albo analizę szybkości ruchów tkanek pod wpływem nacisku (elastografia pseudostatyczna).

Elastografia nie zastąpi oczywiście biopsji tarczycy, traktowanie jej jako substytutu badania histopatologicznego (jak to się początkowo działo) jest niewłaściwe. Jest tylko jednym z czynników warunkujących podjęcie decyzji o biopsji i leczeniu operacyjnym. W ostatnich latach obserwuje się mniejsze zainteresowanie elastografią, ze względu na trudności w uzyskaniu czytelnego obrazu, ale przede wszystkim niedostateczne dopracowanie sprzętu.

W naszej pracowni posługujemy się metodą elastografii dynamicznej fali poprzecznej (ShearWave Elastography SWE) uznawaną za najbardziej wiarygodną, gdyż wibracje tkanek nie są generowane przez operatora, lecz sprzęt. Posługujemy się aparatem Aixplorer® firmy Supersonic Imagine, która opracowała niezwykłą metodę elastografii: głowica generuje poprzeczną falę naddzwiękową w badanych tkankach i wytworzony w ten sposób stożek Macha wprawia je w wibracje. Szczegółowe informacje o metodzie SWE są dostępne w podlinkowanej broszurze. Badanie elastograficzne (o ile jest potrzebne) wykonywane jest bez dodatkowej opłaty w trakcie rutynowego badania USG tarczycy.

Więcej o elastografii w Poradniku dla Pacjentów.