You are here

Toshiba Aplio

Nasza pracownia dysponuje aparatem ultrasonograficznym najwyższej klasy Toshiba Aplio z głowicami liniowymi 256-elementowymi: wysokoczęstotliwościową operującą ultradźwiękami do 18 MHz, przydatną w badaniu drobnych struktur, oraz głowicą szerokoobrazową o długości 56 mm, przydatną w pomiarach znacznie powiększonego narządu.

Dlaczego ten model? Jakie są jego zalety a jakie wady? Wybór był przypadkowy czy świadomy?

Główną zaletą systemów ultrasonograficznych Toshiby jest technika obrazowania przy pomocy częstotliwości harmonicznych uzyskiwanych metodą Differential-THI. Łączy ona wysoką częstotliwość ultradźwięków, czyli wysoką rozdzielczość, z głębokością obrazowania, zwykle niedostępną dla ultradźwięków o tak wysokiej częstotliwości. Warto obejrzeć animację wyjaśniającą koncepcję dTHI oraz porównującą obrazy z użyciem technik standardowych i dTHI.

Kolejną innowacją jest ApliPure - technika zwiększająca czytelność obrazu poprzez użycie "skrzyżowanych" ultradźwięków, zarówno przy transmisji jak i odbiorze. Podobieństwo do rozwiązań stosowanych w innych systemach jest tylko słowne, efekty są nieporównywalne. Technika ta dosłownie i w przenośni potrafi przyprawić o ból głowy - ma wiele opcji, umożliwia osiągnięcie zadziwiającej rozdzielczości, ale niekiedy utrudnia badanie - używając jej konieczna jest kontrola obrazu z różnymi ustawieniami.

Następne rozwiązanie poprawiającym jakość obrazu, tym razem podobne do stosowanych w innych systemach, to Precision Imaging - technika eliminująca szumy akustyczne i elektryczne (patrz animacja prezentująca koncepcję i porównanie obrazów.

Inne dostępne techniki to obrazowanie trapezoidalne i panoramiczne umożliwiające precyzyjne pomiary tarczycy, obrazowanie power doppler oceniające przepływ krwi, technika MicroPure oceniająca obecność mikrozwapnień, elastografia oceniająca sztywność nieprawidłowych struktur.

Wady aparatu zostały już przedstawione - są nimi mnogość opcji i niemożność wykorzystania pełnego potencjału sprzętu na jednym domyślnym ustawieniu. Z wyjątkiem osób zdrowych rzadko udaje się uzyskać optymalny obraz z pierwszego przyłożenia głowicy. Operator Aplio musi się trochę napracować.